TVKP User menu

Transvorm & Duurzame Inzetbaarheid

Voor Transvorm is het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe, concrete activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid een speerpunt.

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met de aangesloten organisaties werken we aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.