TVKP User menu

Resultaten

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Organisaties in de zorg staan voor grote maatschappelijke uitdagingen; hoe kunnen zij de kwaliteit van de zorg verbeteren en een gezonde bedrijfsvoering realiseren met oog voor de medewerkers en de gemeenschap? Een duurzame benadering is dan nodig. Niet snijden maar investeren in medewerkers levert een gezonde en vitale medewerker populatie en bespaart kosten. En het mes snijdt aan twee kanten: de investering is goed voor werknemers en werkgevers.

Voor de werknemer:

 • Meer plezier en kwaliteit in het werk;
 • Een betere gezondheid, ook op latere leeftijd;
 • Een beter gevoel van welbevinden;
 • Een betere stressbestendigheid;
 • Een betere werksfeer;
 • Gezonder werk;
 • Minder verzuim en ongevallen;
 • Minder ziektekosten.

Werken kan de gezondheid dus ook positief beïnvloeden!

Voor de werkgever:

 • Bij investering in duurzame inzetbaarheid meer baten dan kosten;
 • Een betere kwaliteit van de productie;
 • Betere arbeidsprestaties;
 • Een betere werksfeer;
 • Hogere productiviteit en organisatorische efficiency;
 • Preventie van verzuim en ongevallen;
 • Minder ziektekosten;
 • Een beter imago van het bedrijf;
 • Minder verloop van personeel;
 • Voldoen aan wetgeving voor veilige en gezonde werkomstandigheden;
 • Groot verband tussen leefstijl thuis en op werk;
 • Op het werk zijn mensen makkelijker te benaderen;
 • Spin-off van bedrijfsbeleid op gezondheid familie en kennissen werknemer.

Financieel – Return on investment

 • In Finland is wetenschappelijk bewijs geleverd dat een geïnvesteerde euro in bevorderen van werkvermogen €4,00- €6,00 oplevert in verbeterde productiviteit;
 • In Nederland heeft een bouwbedrijf in Limburg laten zien dat een geïnvesteerde euro in gezondheidsbevordering €2,50 opleverde door minder kosten voor verzuim;
 • In Amerika laat onderzoek een kosten effectiviteit zien van $3 tot $8 dollar. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bedrijven in de VS veel ziektekosten zelf dragen en dat er sneller dan in Nederland een positieve business case is;
 • Uit onderzoek van CapGemini in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat wanneer het ziekteverzuim daalt met 1% dit €400 per jaar per medewerker oplevert, daarnaast neemt de productiviteit met 1% toe wat € 900 per jaar per medewerker oplevert (www.duurzameinzetbaarheid.nl, Cap Gemini, Min SZW, 2012);
 • Uit recent onderzoek van het de International Social Security Association, blijkt dat €1,00 investeren in duurzame inzetbaarheid €2,20 oplevert (International Social Security Association, Geneva, 2012).

Samengevat

 • Onderzoek laat een return on investment van 1:2,2 tot 1:4.
 • Elke euro die een organisatie investeert in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid levert drie euro op.