TVKP User menu

Instrumenten

Hieronder staan de belangrijkste meetinstrumenten voor duurzame inzetbaarheid uit het rapport ‘Duurzame Inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken.’

Een kort overzicht van meetinstrumenten

 

Work Ability Index (Ilmarinen, 1999)
Meet het werkvermogen: de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is zijn/haar huidige werkzaamheden uit te voeren.

De betrouwbaarheid en validiteit zijn goed.

Er zijn in totaal 7 dimensies en 71 items:

 • invultijd 15-20 minuten;
 • relatie tussen werkvermogen en toekomstig verzuim, productiviteit;
 • geeft aan dat er iets mis is, niet wat er mis is.

Links: http://www.blikopwerk.nl, http://www.bewegenwerkt.nl/monitor-duurzame-inzetbaarheid-modi/

 

Duurzame Inzetbaarheid Index – DIX (TNO, 2010)

 

Geeft inzicht in zowel oorzaken als de stand van zaken rondom inzetbaarheid, waarmee concrete stuurinformatie wordt verkregen. Met de DIX worden de kernwaarden van DI in kaart gebracht. De WAI is optioneel onderdeel. Aansluitende en verdiepende modules zijn mogelijk.

 

De vragenlijsten waaruit de DIX is opgebouwd zijn valide en betrouwbaar.

Kernwaarden:

 • gezondheid & energie
 • vakkennis & vaardigheden
 • motivatie & betrokkenheid
 • werk/privé balans.

Link: http://www.tno.nl. Zoek vervolgens op DIX.

 

De Performer (Bernaards & Meurs, 2009)

Hulpmiddel om Duurzame Inzetbaarheid in kaart te brengen m.b.v. 48 modules. Vragenlijst(en) + gezondheidsevaluatie door bedrijfsarts.

De betrouwbaarheid en validiteit zijn onbekend.

Domeinen/modules:

 • Vitaliteit & ‘life style’;
 • Inzetbaarheid & motivatie;
 • (Sociale) veiligheid en welzijn;
 • Werkomstandigheden;
 • Functiegerichtheid.

Link: http://www.arbounie.nl

 

Utrechtse Burnout Schaal – UBOS (Schauffeli & Dierendonck, 2000)
Beoogt de mate van ‘opgebrand zijn’ te meten.

De betrouwbaarheid en validiteit zijn goed.

Er zijn in totaal 3 dimensies:

 • Uitputting ‘op’ of ‘leeg’ als gevolg van werk;
 • Distantie houding t.o.v. werk;
 • Competentie mate in staat het werk goed te doen.

Link: http://www.pearsonclinical.nl

 

Utrechtse Bevlogenheid Schaal – UBES (Schaufeli, 2004)
Beoogt de mate van bevlogenheid te meten. Deze vragenlijst staat ook bekend als de UWES (Utrecht Work Engagement Scale) vragenlijst.

De betrouwbaarheid en validiteit zijn goed.

Onderdelen zijn:

 • Vitaliteit
 • Toewijding
 • Absorptie

Link: http://www.wilmarschaufeli.nl/after-agreeing/

 

Meer lezen?

Ga naar http://www.toolboxduurzameinzetbaarheid.nl voor een veelheid aan instrumenten, waaronder meetinstrumenten.