TVKP User menu

Aanpak

Huis van Werkvermogen

De Finse onderzoeker prof. dr. Juhani Ilmarinen heeft het thema duurzame inzetbaarheid de afgelopen decennia op de kaart gezet. In Nederland wordt dankbaar gebruik gemaakt van zijn inzichten en ideeën. In het concept van werkvermogen worden de zeven factoren beschreven die invloed hebben op de inzetbaarheid van werknemers. Deze zijn:

 • Gezondheid
 • Competenties
 • Waarden
 • Arbeid
 • Familie
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappij

Het huis van werkvermogen is een krachtige metafoor die gebruikt kan worden om het thema duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ te geven. Het leent zich goed om op verschillende niveaus (management teams, operationele teams, individuele medewerker) in gesprek te gaan. De communicatie over duurzame inzetbaarheid wordt versterkt door het gebruik van deze metafoor omdat het ‘huis’ voor medewerkers herkenbaar is.

Meer lezen?
Huis van Werkvermogen

In 7 stappen naar Duurzame Inzetbaarheid

Het Huis van Werkvermogen geeft inzicht in ‘wat’ we kunnen aanpakken om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het antwoord op de vraag: ‘hoe we komen tot een duurzaam inzetbare aanpak?’ is de 7 stappen methodiek. Onderzoek onder 1.500 Europese organisaties die bekend staan om hun goede aanpak vormde de basis voor de 7 stappen. De route naar succes blijkt vaak via de volgende stappen te lopen:

 1. Voorbereiden: het creëren van draagvlak voor een beleid duurzame inzetbaarheid;
 2. Structuren: het opzetten van een projectteam en structuren;
 3. Analyseren: het vaststellen van de behoeften;
 4. Ontwikkelen: het ontwikkelen en opstellen van plan van aanpak voor beleid duurzame inzetbaarheid;
 5. Implementeren: het uitvoeren van het beleid duurzame inzetbaarheid;
 6. Evalueren: uitvoeren van proces- en effectevaluatie;
 7. Borgen: het aanpassen en verankeren van het beleid.

Meer lezen? 
7 stappen methodiek

Aan de slag met concrete hulpmiddelen

Meten van implementatiekracht (draagvlak)

Voordat met duurzame inzetbaarheid van start wordt gegaan is het goed om te kijken of de stoplichten op ‘groen’ staan. Hoe zit het met draagvlak voor een aanpak? Door de implementatiekrachtmeter (quickscan) in te vullen wordt zichtbaar hoe het staat met de kans op succesvolle uitvoering (implementatie).

Meer lezen?
Implementatiekrachtmeter

Quickscan: Hoe vitaal is onze organisatie?

Het Huis van Werkvermogen is een krachtige metafoor om het gesprek over duurzame inzetbaarheid op gang te brengen. De quickscan Hoe vitaal is uw organisatie? is speciaal ontwikkeld om te gebruiken tijdens een visiesessie over duurzame inzetbaarheid. Daarbij gaat het om de ‘kijk’ van deelnemers op onderdelen van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie (gezondheid, competenties, waarden en arbeid).

Meer lezen?
Quikscan: Hoe vitaal is uw organisatie?

Quickscan: Hoe vitaal is ons team?

Het Huis van Werkvermogen is een krachtige metafoor om het gesprek over duurzame inzetbaarheid op gang te brengen. De quickscan Hoe vitaal is ons team? is speciaal ontwikkeld om te gebruiken tijdens teambijeenkomsten (werkoverleggen). Daarbij gaat het om de ‘kijk’ van teamleden op onderdelen van duurzame inzetbaarheid binnen het team (gezondheid, competenties, waarden en arbeid). Deze quickscan is zeer geschikt voor zelfsturende teams.

De werkvorm kan begeleid worden door de teamleider of door een teamlid dat duurzame inzetbaarheid in het taakgebied heeft.

Meer lezen?
Quikscan: Hoe vitaal is ons team?

Vitaliteitsgesprek

Vitaliteit en inzetbaarheid kunnen op verschillende momenten ter sprake gebracht worden. Het initiatief kan van de leidinggevende komen, bijvoorbeeld door vitaliteit een vast onderwerp te laten zijn in functioneringsgesprekken. Maar het kan ook met een ‘twist’. Bijvoorbeeld als een medewerker als verjaardagscadeau zelf om een vitaliteitsgesprek vraagt.

In een vitaliteitsgesprek komen zeker de volgende vragen aan bod (de vragen worden aan de medewerker gesteld):

 • Inzicht in kwaliteit: wat betekent vitaliteit en inzetbaarheid voor jou persoonlijk?
 • Inventarisatie van behoeften: op welke punten kan jouw vitaliteit en inzetbaarheid worden verbeterd?
 • Ontwikkelmogelijkheden / goed werknemerschap: wat kun/ga je hier zelf aan doen?
 • Goed werkgeverschap mogelijk maken: waarbij kan de leidinggevende/organisatie je ondersteunen?

Meer lezen?
Vitaliteitsgesprek