TVKP User menu

Medewerkers goed, gezond en gemotiveerd aan het werk

De uitdaging is om in de komende jaren ondanks de krimp, de ontgroening en vergrijzing voldoende en kwalitatief zorgpersoneel in te kunnen blijven zetten. Beleid voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van groot belang.

Voor Transvorm is het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe, concrete activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid een speerpunt.

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met de aangesloten organisaties werken we aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.